ABOUT US
เกี่ยวกับเรา 

       HOMESMART เริ่มต้นจากธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูปในร้านชื่อ ลี้ซู่ตังค้าไม้ ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี 1950 จนถึงปัจจุบันกลายเป็น HOMESMART เป็นธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างภายใต้การบริหารงานในนาม บริษัท แอล เอส ที โฮมสมาร์ท จำกัด ซึ่งขายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์คอนกรีต จากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


Powered by MakeWebEasy.com